Chestionarul de baza DAPP

Chestionarul de bază DAPP (Dimensional Assessment of Personality Pathology: Basic Questionnaire) este un instrument clinic revoluționar susținut de peste 15 ani de cercetări empirice. Acesta utilizează o structură dimensională consistentă cu abordările curente în clasificarea tulburărilor de personalitate, fiind compatibil cu sistemul de clasificare DSM-5. A fost construit pentru a contribui la tratamentul tulburărilor de personalitate situate pe întregul continuu, de la cele mai severe la cele mai puțin manifeste.

Tradus în numeroase limbi,  Chestionarul de baza DAPP folosește cele mai recente și inovative cercetări în măsurarea dimensională a patologiei personalității.

Raportul  Chestionarul de baza DAPP permite identificarea unui volum consistent de informații specifice despre trăsăturile de personalitate, iar cu ajutorul celor 18 scale profesionistul va resimți un sprijin real în stabilirea diagnosticului clinic și în planificarea tratamentului. Eșantionul normativ românesc al DAPP-BQ este format din 1181 participanți (N = 1181), dintre care 595 gen masculin și 586 gen feminin. Detalii statistice suplimentare pot fi consultate pe larg în cadrul manualului.

DAPP-BQ se bazează pe un model dimensional al tulburărilor de personalitate, care susține faptul că trăsăturile care țin de tulburările de personalitate sunt trăsături continue care acoperă și personalitatea normală și că distincția dintre nivelul normal și nivelul disfuncțional pentru aceste caracteristici de personalitate este mai degrabă cantitativă decât calitativă.

 Chestionarul de baza DAPP oferă o evaluare detaliată și adecvată a tulburărilor de personalitate, pentru a fi utilizată de psihologi, psihiatri și de alte profesii din domeniul sănătății mentale. Instrumentul este conceput cu scopul de a oferi o evaluare comprehensivă a dimensiunilor fundamentale ale tulburărilor de personalitate și a trăsăturilor de personalitate relevante din punct de vedere clinic.